Učinimo svijet ljepšim djeci!

Dječji vrtić „Morski konjić“

Vrtić svoj rad temelji na humanističkoj razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose sa vršnjacima, na razvoj djetetove samostalnosti, te na zadovoljenje djetetovih potreba i interesa.
dj vrtic morski konjic