O Vrtiću

dj vrtic morski konjic 3
dj vrtic morski konjic 5
Dječji vrtić -Podgora

Morski konjić

Dječji vrtić „Morski konjić“ započeo je s radom 1. 3. 1997. godine.
Vrtić ima četiri odgojne skupine.
Sjedište vrtića je u Podgori, Put sv. Vicenca 1 u kojem se nalaze dvije odgojne skupine, mješovita vrtićka skupina „Dupini“ i mješovita vrtićka skupina „Ribice“. Područni objekti nalaze se u mjestu Igrane i Drašnice. U Igranima se nalazi mješovita vrtićka skupina „Školjkice“, a Drašnicama je mješovita vrtićka skupina „Račići“.
Osnivač vrtića je Općina Podgora.
 
 • 4 odgojne skupine
 • 3 lokacije
 • Za budućnost koja nastaje
about_04
counters_01

63

Sretne djece

5

Sretnih djelatnica

3

Sretna objekta

counters_02
Dječji vrtić Morski konjić

Svakodnevnim timskim radom svih djelatnika nastojimo

Dječji vrtić Morski konjić

Druženje, igra i učenje

Svakodnevno se trudimo da vrtić bude mjesto sretnog življenja, druženja, igre i učenja, te nam je važno steći povjerenje kako djece tako i njihovih roditelja.

Vrtić svoj rad temelji na humanističkoj razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose sa vršnjacima, na razvoj djetetove samostalnosti, te na zadovoljenje djetetovih potreba i interesa.

Svakodnevno se u radu trudimo prepoznati osobne potrebe svakog djeteta, poštujemo dječja prava i potrebe, uvažavamo različitosti i potičemo toleranciju kod djece.

 • da dijete rado dolazi u vrtić
 • da svako dijete živi u sigurnom, zdravom i poticajnom okruženju
 • da kroz igru stječe nova znanja, iskustva i vještine
 • da postaje samostalno u brizi za sebe i u odnosu prema drugima
 • da prepozna vlastita prava i prava drugih, te razvija odgovornost
 • da izražava i proširuje svoje interese te da se slobodno i kreativno izražava
 • da ostvarimo s roditeljima kvalitetnu suradnju
Morski konjić

Tu smo za Vas

info@dv-morskikonjic.hr

021 625 622

Zahvaljujemo svima koji uočavaju i daju priznanje našem radu, te nam korisnim opažanjima i sugestijama pomažu da u svom radu budemo stručni i kvalitetni, da napredujemo u skladu sa razvojem znanosti i promjenama u društvu.

MISIJA RADA USTANOVE

Misija

Glavna misija stručnog tima DV „Morski konjić“ je kreiranje materijalno poticajnog okruženja kao preduvjet za aktivno učenje i istraživanje.Nastojat ćemo da integrirani razvojno primjereni kurikulum bude usmjeren na stvarno dijete/djecu i njihove razvojne potrebe i prava u konkretnom, stvarnom okruženju. To mislimo činiti refleksijama, samo procjenom osobnog  djelovanja, planiranjem daljnjih promjena i timskim radom.

 

 • <span class="lte-header lte-h6"> Za budućnost koja nastaje </span>
  Za budućnost koja nastaje Drugim riječima, kako djeca rastu, razvijaju se i obrazuju, a zajedno s njima i mi odrasli, tako treba mijenjati okruženje u grupi i vrtiću. Treba ga usklađivati s novonastalim interesima, potrebama, sklonostima i sposobnostima djece, ali i nas odraslih, kako bismo stvorili uvjete za njihovo i naše cjelovito učenje, istraživanje i stvaranje novog znanja, nove realnosti za budućnost koja nastaje.
 • <span class="lte-header lte-h6"> Razina i kvaliteta </span>
  Razina i kvaliteta Kontinuirano ćemo podizati razinu kvalitete odgojno-obrazovnog rada odgojitelja temeljem sustavnog planiranja i evaluacije svih segmenata odgojno obrazovnog procesa.
dj vrtic morski konjic 6
dj vrtic morski konjic 7
VIZIJA RADA USTANOVE

Vizija

Naša vizija  usmjerena je na zajedničko življenje djece i odraslih u ozračju autonomije i emancipacije. Naša uloga je kreirati uvjete kako bi svako dijete bilo sretno, kompetentno i samopouzdano, osposobljeno za preuzimanje inicijative, zauzimanje za sebe i odgovorno ponašanje prema sebi i drugima.

Programi i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što znači:

 • pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva
 • poznavanju zakonitosti rasta i razvoja djeteta u skladu s kojim odgojitelji planiraju svoj rad
 • učenje je interaktivan proces koji uključuje djecu, odrasle, kao i čitavo društveno okruženje
 • poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta
 • poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju u život i rad ustanove)
 • <span class="lte-header lte-h6"> Suradnja s roditeljima </span>
  Suradnja s roditeljima Realizirati ćemo kvalitetnu suradnju s roditeljima na način da ćemo provoditi razne radionice, roditeljske sastanke, parlaonice i tribine kojima ćemo osvještavati učinkovite roditeljske postupke pri kvalitetnom odgoju djece i jačati roditeljske kompetencije.
 • <span class="lte-header lte-h6"> Fleksibilan pristup </span>
  Fleksibilan pristup Organizacija odgojno-obrazovnog procesa u vrtiću je fleksibilna, što omogućava djetetu pravo na izbor pojedinih aktivnosti, pravo na zajedničke aktivnosti, te ukoliko dijete to želi igra se u kutiću osame koji omogućuje zadovoljenje potrebe za privatnošću, obzirom da dijete ponekad ima potrebu za povremenim izdvajanjem od odraslih i druge djece, za kratkotrajnim osamljivanjem. Potreba za privatnošću je manifestacija potreba za poštovanjem od strane drugih i samopoštovanjem te potrebe za slobodom.
 • <span class="lte-header lte-h6"> O upravi </span>
  O upravi Dječjim vrtićom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće ima 7 članova, od kojih 4 člana imenuje osnivač, 1 člana biraju roditelji djece korisnika usluge vrtića, 2 člana biraju se tajnim glasovanjem iz redova odgojitelja i stručnih suradnika dječjeg vrtića. Mandat članovima Upravnog vijeća traje 4 godine. Radom vrtića rukovodi Ines Vegar, bacc.paed.

Expert People

Our teachers

Dawson Timms

Senior Winemaker

Philip Klein

Company Director

Brian Marsh

Winemaker Junior

newsletter_03
newsletter_04
newsletter_06
newsletter_05
newsletter

Sign up to our newsletter

Receive latest news, updates and many other news every week.

[mc4wp_form id="806"]
Follow us: