Bilješke uz financijski izvještaj od 1.1.2023. do 30.6. 2023.