Konačno rješenje o upisu djece u DV Morski konjić, Podgora