Natječaj za pomoćnika u radu s djecom s teškoćama u razvoju