Odluka o imenovanju odgojitelja za člana Upravnog vijeća