Odluka o imenovanju roditelja za člana Upravnog vijeća