Kindergartne

Kindergartner-22

Učinimo svijet ljepšim djeci! Dječji vrtić „Morski konjić“ Vrtić svoj rad temelji na humanističkoj razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose sa vršnjacima, …
Read more

Kindergartner-2

Učinimo svijet ljepšim djeci! Dječji vrtić „Morski konjić“ Vrtić svoj rad temelji na humanističkoj razvojnoj koncepciji, što znači da je usmjeren na dijete, na djetetove odnose sa vršnjacima, …
Read more