Godišinje izvješće o realizaciji plana i programa DV Morski Konjić 2022./2023.